نُت فارسی آهنگ راسپوتین

10,000 تومان

نوازندگی آسان و دقیق آهنگ راسپوتین برای همه

توضیحات

نُت فارسی آهنگ خارجی و نوستالژی  راسپوتین از بانی ام

دقیق و کامل و زمانبندی شده با آکورد

نوازندگی آسان با نتهای فارسی آسان نُت