نت فارسی آهنگ شما از ابی

10,000 تومان

یادگیری آسان و دقیق آهنگهای ابی با آسان نُت

توضیحات

نت فارسی آهنگ شما از ابی

نُت فارسی آهنگ شما ( نفس نفس تو سینه ام )   از ابی

دقیق و کامل و زمانبندی شده با زیر نویس متن شعر و آکورد

محصولات فروشگاه موسیقی پاپآسان نُت