نت فارسی نمی چینم گلی که خار داره دلبر

نمایش یک نتیجه